Kérdések, válaszok
oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
Vados Imre

Tisztelt Polgármester Úr! Nagyon örülök, hogy lehetőségem van Önnek közvetlenül, ezúton levelet írni, Sopron egyik jelképe, a TŰZTORONY felújítása okán. Miután szakmám szerint magasépítő mérnök és kőfaragó restaurátor vagyok, érthetetlen számomra, hogy a torony felújítása során miért nem került sor a terméskő ÖVPÁRKÁNY rendbetételére. Annál is inkább érthetetlen számomra, mert egy ilyen munka tetemes költségét az állványozás teszi ki, az állvány viszont hosszú időn keresztül rendelkezésre állt, ezalatt pedig a munkát könnyűszerrel el lehetett volna végezni. Nem értem, hogy ez miért nem jutott eszébe senkinek, vagy ha igen, akkor miért nem készült el? Tisztelt Polgármester Úr! Kérem Önt, hogy a fentiekkel kapcsolatban részemre válaszolni szíveskedjék! A párkányról készült fényképeim az alábbi hivatkozáson érhetők el: http://postimg.org/gallery/54slbotu/ Tisztelettel és köszönettel: Vados Imre Sopron, Zerge út 4. 20/545 0220

Dr. Fodor Tamás

Tisztelt Vados Imre!

Köszönöm, kérdését! A külső szemlélő részére valóban hiányosnak tűnik a torony kőpárkánya. Sajnos azonban a mai műemléki szempontok nem engedik meg a plasztikus helyreállítást. A kiemelt műemléki értéket képviselő Tűztorony szerkezeti elemeinek felújítása a Kultúrális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) a tervek engedélyezési eljárása során megadott feltételek alapján készülhetett. A kőmunkák esetében külön kőrestaurátori szakvéleményt, illetve programot kellett produkálni a kivitelezőnek. Ennek a szakvéleménynek és programnak megfelelően a KÖH Budapesti Központjából külön kirendelt kőrestaurátor felügyelő ellenőrzése és felügyelete mellett lehetett a kőmunkákat elvégezni. Majd a kivitelezés befejeztével a KÖH felügyelője vette át a kőmunkákat. A szakvéleményben megállapításra került, hogy a korábban alkalmazott kőpótlásos eljárás mára több kárt okozott a kőszerkezetekbe, mint, használt. A Tűztorony kőmunkái során elsődleges szempont az volt, hogy a kőfelületek régi, málló javításait eltávolítva a jelenlegi állapot kerüljön megvédésre, konzerválásra. A mai korszerű anyagokkal történő kőpótlásos javítás a jelentősen károsodott kőelemeknél már nem vezetett volna eredményre, a nagyobb beavatkozást igénylő kőpótlásos rekonstrukcióval pedig már sérült volna a kőszerkezetek műemléki értéke. Figyelmébe ajánlom a "KŐ" elnevezésű, a Magyar Kő szövetség Hivatalos Lapjának 2012. XIV. évfolyamának 4. számát, melyben külön tanulmány foglalkozik a Tűztorony kőrestaurálási munkáival.

Üdvözlettel: Dr. Fodor Tamás

 

B. László

Tisztelt Polgármester Úr! Érdeklődni szeretnék, hogy a Kohlenberg-dűlő közüzemi vízzel való ellátására van e lehetősége Sopronnak, ha igen, milyen tervek léteznek. Korábbi nyilatkozatokból értesülve, a hegykői vízbázis rekonstrukciójának befejezése után felmerülne a kiépítés lehetősége is. Tisztelettel és Üdvözlettel B. László Kerttulajdonos

Dr. Fodor Tamás

Tisztelt Hozzászóló!

Az egyes városrészek vízellátására tanulmánytervek készültek, ezek általános megállapítása az, hogy új vízigényeket csak új vízbázis bekapcsolásával lehet megvalósítani. A Pannon-Fertő határon átnyúló vízellátás fejlesztésével ugyan javulnak a város lehetőségei, azonban vízellátást bármely területen csak úgy célszerű kialakítani, ha párhuzamosan a szennyvízhálózat kiépítése is megtörténik. A város jelentősen széttelepült, ezért jelentős méretű külterületek belterületbe vonását az önkormányzat a közeljövőben nem tervezi. Az említett beruházások csak belterületi szakaszokon valósulhatnak meg.

Üdvözlettel: Dr. Fodor Tamás

 

Lukács Attila

Polgármester úr! Azt szeretném megkérdezni, hogy Sopron önkormányzata miért nem támogatja a soproni kékfrank nevű helyi pénz elterjesztését? Rendkívül szomorúnak tartom ezt a hozzállást. Üdvözlettel: Lukács Attila

Dr. Fodor Tamás

Tisztelt Lukács Attila!

A kékfrank a helyi gazdaságélénkítést célozza oly módon, hogy a különböző szolgáltatást végző vállalkozások az egymás közötti elszámoláshoz forint helyett kézpénzt helyettesítő eszközt használnak. Egy önkormányzat költségvetési szerv, amely törvényileg szabályozott kereteken belül gazdálkodik. A munkavállalók a jogszabályban előírt juttatásaikat forintban, a cafeteriát pedig Erzsébet utalványban kapják. A kékfrank, illetve más készpénz-helyettesítő fizetőeszköz sikere azon múlik, mennyi szolgáltatást végző gazdasági szereplő, helyi vállalkozó vesz benne részt.

Üdvözlettel: Dr. Fodor Tamás

 

Pasztorniczky Bálint

Tisztelt polgármester Úr! Egy észrevételt szeretnék megosztani önnel,és kérem tegye meg a megfelelő intézkedéseket! A tél elmúltával szégyenletes állapot alakult ki a Sopron-határátkelő közötti útszakaszon!Több kilométeres hosszban szemét borítja az út mindkét oldalát! Számomra is elborzasztó minden nap ezt látni,de gondoljon bele, milyen benyomást kelt ez, egy a Hazánkba először ebből az irányból érkező vendégben!

Dr. Fodor Tamás

Tisztelt Pasztorniczky Bálint!

Köszönjük az észrevételt! Az elmúlt hónapokban kiemelt figyelmet fordítottunk az ilyen és ehhez hasonó problémákra. Az Ön által is említett határhoz vezető szakaszt a Magyar Közút kezeli, jeleztük feléjük a problémát.

Üdvözlettel: Dr. Fodor Tamás

oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33