Beszédek
oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 
A siker forrása a becsületes, tisztességes munka 2008-12-31

Nem olyan hosszú idő múlva a Tűztorony megszokott zenéjét fogjuk hallani. Azt a toronyzenét, amelyet minden nap hallunk, s amely nemsokára átvezet minket az óesztendőből az újesztendőbe, a 2009-es évbe. Ilyenkor, amikor várjuk az újesztendőt, egy pillanatra megállunk és visszapillantunk, hogy mi is történt az előző esztendőben, az óévben.

 
Ezt a várost a benne élő polgárok tették és teszik naggyá 2008-12-14

Ezt a várost a benne élő polgárok tették és teszik naggyá. A díszpolgári címet már több mint száz éve adományozza a város. Olyan jeles személyiségeknek, mint Széchényi István, Liszt Ferenc, Thurner Mihály. Nagyon szép az a hagyomány, melynek folytatásaképpen a 90-es években Sopron város Közgyűlése minden évben, a Hűség Napján köszöntheti mindazokat, akik többet tettek, kiemelkedőt alkottak, életükkel, életművükkel, amivel a város hírnevét öregbítették.

 
Sopron töretlenül fejlődik 2008-11-10

Hosszú évek kemény munkájának a végéhez érkeztünk. Önök, akik e létesítmény születésénél is bábáskodtak pontosan tudják, hogy milyen nehéz és megfeszített előkészítést igényelt a beruházás. Pontosan tudják, hogy hány hosszú óra tervezői és kivitelezői munka van a szennyvíztisztító-telep létrehozásában.

 
A két város méltó szerződő partnere egymásnak 2008-09-17

Spárta életét is megtépázta a történelem, miként Sopronét is. Városunkét, amely szintén a többezer éves településből kinőtt polgárvárosként mindig is helyt állt becsülettel és tisztességgel. Ha végigtekintünk Sopron történelmén, láthatjuk, hogy neves vezetői éppen olyan kemény és önfeláldozó élettel, bölcsességgel irányították városunk sorsát, mint Spártáét az antik uralkodók.

 
„Jövőnk ígérete múltunk igaz ismeretében van” 2008-02-13

A vasfüggöny és a vörös diktatúra méltatlanul háttérbe szorította az itt élő nemzetiségeket, de megpróbálta kiölni még a magyar nemzeti öntudatot is. Szerencsére nemzetiségeink - ha másként nem - családjaikon belül őrizték és menekítették át a mai időkbe mindazt a kincset, amit a népek ősi tudása hordoz.

 
oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23